Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Čítajte » Pravidlá pre členov klubu BB-effect

Pravidlá pre členov klubu BB-effect

  1. Členom klubu BB-effect sa môže stať každý podnikateľ-ka, živnostník/živnostníčka, majiteľ-ka firmy či obchodný-á zástupca/zástupkyňa;
  2. Každý podnikateľský odbor môže byť zastúpený v jednom klube maximálne tri krát;
  3. Aktívnym členom klubu sa stáva každý účastník, ktorý má vypísanú prihlášku a má uhradený členský poplatok za aktuálne obdobie; 
  4. Trvanie členstva je platné  v závislosti na uhradenom členskom poplatku a to na 6 mesiacov alebo na 12 mesiacov;
  5. Každý člen sa stáva „kmeňovým členom“ svojho základného klubu, do ktorého sa prihlásil;
  6. Stretnutia členov klubu BB-effect sa konajú pravidelne 1x za 14 dní;
  7. Mítingy začínajú o 9,00 hod. a trvajú maximálne 2 hodiny;
  8. Účasť členov klubu sa považuje za automatickú, takže nie je nutné, aby sa člen klubu na jednotlivé mítingy prihlasoval;
  9. Člen klubu je povinný ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia klubu BB-effect. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za míting ktorého sa nezúčastnil a neodhlásil sa;
  10. Ak sa člen klubu BB-effect nemôže mítingu zúčastniť, môže poslať za seba náhradu;
  11. Ak má člen záujem, môže sa zúčastniť aj iného klubu, ktorého nie je „kmeňovým členom“, ale musí sa vopred na tento míting prihlásiť;
  12. Prihlásenie člena na iný míting ako aj prihlásenie hosťa prebieha cez prihlasovací formulár na stránke https://bbeffect.sk/kedy-a-kde/;
  13. Platnosť členstva končí vypršaním termínu uhradeného členského poplatku;

  Členstvo v klube môže byť ukončené aj predčasne, a to v prípade, že člen opakovane svojimi aktivitami alebo správaním poruší pravidlá alebo etický kódex BB-effect;