Preskočiť na obsah

“Nobody is perfect”

Prečo sa stretávame

V networkingovom klube Butterfly Business Effect prepájame podnikateľov a podnikateľky spôsobom, ktorý im pomôže rásť biznisovo i osobnostne. Vytvárame s nimi sieť profesionálnych i osobných kontaktov, zdieľame skúsenosti, aby pri pravidelných stretnutiach získali energiu a inšpiráciu.

Odovzdávame si referencie na dodávateľov a obchodných partnerov tak, aby sme do podnikania vrátili dôveru, rešpekt a profesionalitu.

Pripravujeme kvalitný obsah stretnutí podľa aktuálnych potrieb členov tak, aby bolo v podnikaní cítiť “človečinu”.

Dodržiavame ETICKÝ KÓDEX.

A prečo Butterfly Business Effect? Lebo aj niečo tak malé, ako je trepotanie motýlích krídel, môže v konečnom dôsledku vyvolať tornádo niekde na druhej strane zemegule.

“Myslím si, že je to skvelý symbol toho, čo sa deje v skupinách ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú. Len malá vec (od niekoho z nás) môže pomôcť niekomu druhému zvládnuť veľký problém,” hovorí zakladateľka klubu Tina Redenkovičová.

Čo ponúkame

Šesť dôvodov, prečo networking potrebujú malí a strední podnikatelia a podnikateľky:

Noví zákazníci

Máme overené, že najlepšie sú profesionálne dlhodobé partnerstvá, pretože získavanie nových zákazníkov môže byť veľmi nákladné.

Noví dodávatelia

Nadviažete partnerstvá s novými a zaujímavými dodávateľmi. Vyhnete sa tlaku zo strany existujúcich dodávateľov, vždy máte alternatívu.

Nový pohľad na biznis

So skúsenosťami iných podnikateľov môžete získať úplne nový pohľad na svoje doterajšie obchodné praktiky a obohatíte vlastné podnikanie.

Nové predajné kanály

Keď si pravidelne vymieňate nápady s inými podnikateľmi a obchodnými partnermi, rýchlo nájdete nové predajné miesta alebo môžete prevádzkovať nové kanály s novými obchodnými partnermi.

Nové riešenia pre firmu

Zodpovednosť v menších firmách je väčšinou len na majiteľovi či majiteľke, ktorí sa nemajú vždy s kým poradiť. Ponúkame vám bezpečný priestor na hľadanie odpovedí na svoje otázky, nápady a zámery.

Nová energia mimo biznis

Prepájame podnikateľov a podnikateľky, ktorí vyznávajú podobné hodnoty a rešpektujú názory druhých. Organizujeme preto aj neformálne stretnutia, aby sme sa spoznali aj mimo biznisu.

V Butterfly Business Effect presadzujeme hodnoty, ktoré sú súčasťou aj našich životov. Patrí medzi ne dôvera, kvalitné vzťahy, tolerancia, lojalita a hlavne ľudskosť v osobnom či pracovnom živote. Každý z nás je výnimočný, no napriek tomu “nobody is perfect” a preto spolu tvoríme kvalitnejší celok. A to nás na tom baví.

Tina Redenkovičová,

CEO, Founder Butterfly Business Effect

Kontakt

BUTTERFLY, spol. s r.o.

TINA Redenkovičová
Zakladateľka Butterfly Business Effect
GSM: +421 903 269 929
tina.motyl@gmail.com
www.bbeffect.sk

Ružinovská 44
821 04 BRATISLAVA
IČO: 35 880 830
DIČ: 2021806160
IČ DPH: SK 2021806160