Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Čítajte » Firma Sortec Europe digitalizuje múzeá. Tu je päť najzaujímavejších

Firma Sortec Europe digitalizuje múzeá. Tu je päť najzaujímavejších

  Interaktívne a zážitkové prehliadky, veľkoplošné projekcie, interaktívne displeje či virtuálna realita sú dokonalým doplnkom k originálnym autentickým predmetom, exponátom a iným materiálom. Návštevníkov dokážu preniesť napr. do dobového prostredia alebo ho zapojiť do deja prírodnej scenérie.

  Moderné digitálne technológie sa tak udomácňujú aj na miestach, s ktorými sme ich dlho nespájali. Slovenské múzeá a galérie sa snažia stále častejšie predstavovať svoje umelecké a historické diela a expozície digitálnou formou. Aj vďaka tomu dokážu zaujať a pritiahnuť deti a mladých ľudí, ktorým ponúknu atraktívny priestor a zážitok.

  “Digitálne technológie sú súčasťou našich životov už skoro od narodenia, našich detí určite a preto udržať ich pozornosť v klasickom múzeu je čoraz zložitejšie. Preto je interaktivita, ktorú technológie prinášajú do múzeí, základným kameňom úspechu alebo neúspechu dnešných výstav a expozícií. Pri ignorovaní tejto reality naše múzeá budú iba ťažko súperiť o pozornosť s internetom a aplikáciami,” hovorí Michal Drugaj zo spoločnosti SORTEC EUROPE, ktorá technológie dodáva.

  Prehliadky na svetovej úrovni tak môžete zažiť na celom Slovensku. Ponúkame vám 5 interaktívnych múzeí a galérií, ktoré stoja za návštevu.

  Najmodernejšia prehliadka tatranskej prírody v Starom Smokovci

  Najmodernejšiu zážitkovú prehliadku unikátov Tatier nájdete v galérii Tatry vnútri v centre Starého Smokovca. Na veľkoplošných interaktívnych projekciách navštívite miesta, na ktoré sa osobne nedostanete kvôli náročnému terénu alebo nepriaznivému počasiu. Uvidíte tatranskú divočinu a prírodné krásy originálnym spôsobom – prostredníctvom fotografií, videí a informácií riadených pomocou časovačov, dotykových obrazoviek a pohybom osôb v priestore.

  Zážitkovú prehliadku unikátov Tatier nájdete v galérii Tatry vnútri v centre Starého Smokovca. Foto – Sortec Europe

  “Ide o najmodernejšiu zážitkovú prehliadku tatranskej prírody a života v Tatrách. Nájdete v nej unikáty slovenskej prírodnej dominanty formou interaktívnej a zážitkovej prehliadky. Najzložitejším exponátom bola asi sekcia dotykového stola, ktorá obsahuje obrovské množstvo informácií, fotografií a to nielen o faune a flóre, ale aj o tatranských osadách, histórii a, samozrejme, aj o obrovskej kalamite v roku 2004,” hovorí Michal Drugaj.

  „Husia koža“ po zážitku v Múzeu SNP

  Medzi najmodernejšie expozície v Európe sa radí Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Okrem historickej a dobovej expozície využíva aj interaktívnu prezentáciu, ktorou predstavuje slovenské dejiny v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania.

  K najinteraktívnejším zážitkom patrí určite Zákop. Video príbeh sa spúšťa vstupom do zákopu na zadnej stene, kde je umiestnená obrovská obrazovka. “Príbeh je umocnený autentickým zvukom a ja mám aj dnes tri roky po realizácii vždy husiu kožu a slzy na kraji, keď si na to spomeniem,” hovorí Michal Drugaj. 

  K najinteraktívnejším zážitkom v Múzeum SNP patrí expozícia Zákop. Foto – Sortec Europe

  V rodnom dome Štefánika autentické rozhovory slávnych 

  Digitálne technológie nechýbajú ani v rodnom dome M.R.Štefánika, kde je zdokumentovaná životná dráha, politická, vojenská a diplomatická činnosť, ale aj jeho súkromie a záľuby. Vďaka dotykovým a zobrazovacím displejom, kde sa pomocou systému Avemeo riadi expozícia historických obsahov a spotov hraných hercami. 

  Hneď vedľa sekcie rozhovorov, ktoré sú nahraté ako tri samostatné obrazy a z nich na vás pozerajú a medzi sebou sa rozprávajú Štefánik, Masaryk a Beneš sa nachádza sekcia osobností, ktoré zasiahli do života M.R. Štefánika.

  Štefánik bol u žien obľúbený a preto sa tam nachádzajú aj štyri najdôležitejšie ženy jeho života. Yvonne Chautemps, ktorá zrušila zásnuby so Štefánikom pre stratu jeho záujmu a z dôvodu dlhov, ktoré mal voči ich rodine. Ďalšiu požiadal o pomoc známou vetou: „Pomôžete mi oslobodiť moju vlasť!“, čomu Claire Boas de Jouvenel neodolala a postupne mu sprostredkovala kontakty s vplyvnými osobnosťami francúzskeho verejného života.

  V rodine Claire sa náklonnosťou k nemu netajila ani o 13 rokov mladšia Lousie Weiss. Tá sa po dvojročnej známosti odhodlala urobiť Štefánikovi životnú ponuku a požiadala ho o ruku. Stretla sa však s odmietnutím. Neskôr sa stala vodkyňou feministiek vo Francúzsku aj v Európe. Jej meno nesie sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

  Snúbenicou M.R. Štefánika bola Giuliana Benzoni, ktorej daroval druhý deň po zoznámení v Ríme v roku 1916 perlu z Tahiti so slovami: „Ulovil som túto perlu na Tahiti. Vždy som ju nosil pri sebe pre ženu, ktorá sa stane mojou celoživotnou spoločníčkou.“

  Giuliana niesla tragickú smrť svojho snúbenca veľmi ťažko, nikdy sa nevydala, zostala mu verná do konca života. Svoje sympatie prechovávala aj k Slovensku a poslednýkrát navštívila jeho rodisko v auguste 1968.

  V Zemplínskom múzeu neprehliadnite virtuálne zrkadlo

  Moderné technológie využíva aj Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré dokumentuje živú a neživú prírodu, kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. Expozícia návštevníkom ponúka aj digitálny infosystém s dotykovým ovládaním a stolík s dotykovou obrazovkou na vrchnej strane, ktorý je kompatibilný s historickým vybavením.

  Určite tam neprehliadnite virtuálne zrkadlo, ktoré má okrem vzdelávacie charakteru aj zábavnú funkciu. Funkcionalita spočíva v nasnímaní postavy návštevníka, ktorý si vyberie virtuálny 3D model kroja, ten sa prispôsobí a „oblečie sa“ na postavu návštevníka v reálnom čase,” odporúča Michal Drugaj.

  Múzeum Spiša je pripravené pre sluchovo a zrakovo znevýhodnených

  Medzi najkomplexnejšie regionálne múzea v regióne východného Slovenska patrí aj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Jeho rozsiahly zbierkový fond obsahuje 150 tisíc exponátov z množstva historických umeleckých, technických a prírodovedných odborov. K objektom múzea patrí Provinčný dom v centre Spišskej Novej Vsi, renesančný kaštieľ v Markušovciach s expozíciou historického nábytku aj unikátna zbierka klávesových hudobných nástrojov v Letohrádku.

  Múzeum Spiša vo svojich expozíciách myslelo na sluchovo a zrakovo znevýhodnených návštevníkov. Pripravilo pre nich aplikáciu do tabletov, ktorá je jednoducho ovládateľná a prispôsobená danému návštevníkovi podľa druhu znevýhodnenia.

  Špeciálna aplikácia v tabletoch pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených v Múzeu Spiša. Foto – Sortec Europe

  Obsah pre sluchovo znevýhodnených je spracovaný pomocou desiatich videí s prekladom textu do posunkovej reči aj s textovými titulkami. Obsah pre zrakovo znevýhodnených je uvedený vo forme špeciálne graficky upravených textov a obrázkov priradených k jednotlivým priestorom alebo exponátom.