Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Zuzana Šúplatová

Zuzana Šúplatová

info@zuzanasuplatova.com

Čo si predstavuješ pod pojmom „networking“? 

Skupinu ľudí na rovnakej vlnovej dĺžke, ktorí sa navzájom prepájajú, inšpirujú, podporujú, vzdelávajú a zdieľajú skúsenosti za účelom rozšírenia a skvalitnenia svojej podnikateľskej činnosti.

Ako pomôžeš (čo ponúkneš) členom networkingového klubu? 

Ako virtuálna asistentka viem pomôcť s činnosťami, na ktoré vyťaženým podnikateľom nezostáva čas (alebo ich neradi robia). Prevažne je to v oblasti spracovania dát (excel), príprave prezentácií (Powerpoint, Canva) a v organizácii podujatí.

Aké sú tvoje silné stránky, ktoré využívaš v biznise? 

Komunikácia, tvorivosť, zodpovednosť, organizovanosť. Zmysel pre detail. Schopnosť prepojiť technické s fantazijným.

Ako pomôže networkingový klub tebe (aké sú tvoje očakávania)? 

Prepojenie sa so sieťou rôznorodých podnikateľov, získanie kontaktov a zaujímavé spolupráce.

Ako vyzerá tvoj život mimo biznisu? / Aké máš hobby a ako tráviš voľný čas?

Rada sa vzdelávam, čítam, študujem. Milujem zážitky, cestovať a spoznávať čokoľvek nové. Pravidelne sa venujem joge, plávaniu, turistike a rečníctvu.

Životné krédo / motto / citát, ktorý ťa vystihuje (s ktorým sa stotožňuješ).

Nepreplávaš oceán, kým nebudeš mať odvahu stratiť brehy z dohľadu.